ஆசிரி சிறப்பம்சங்கள்

ஆசிரி யுழுஐ ஊடாக இலங்கையில் புற்றுநோய் பராமரிப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தயார்

Read More

வாடிக்கையாளர் கணக்கெடுப்பு

உங்கள் சுகாதாரத் தேவைகளை சிறப்புற புரிந்துகொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள்

Read More

ஆசிரி மருத்துவமனையுடன் பேசுங்கள்

ஆசிரி மருத்துவ வைத்தியசாலை - 0094 11 452 3300 ~ ஆசிரி சத்திர சிகிச்சை வைத்தியசாலை - 0094 11 452 4400 ~ ஆசிரி சென்றல் வைத்தியசாலை - 0094 11 466 5500 ~ ஆசிரி வைத்தியசாலை மாத்தறை - 0094 41 439 0900

Read More

ஆசிரி அங்ரஹார

அக்ரஹாரா என்பது அரசு ஊழியர்களுக்கும் அவர்கள் சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒரு காப்பீட்டுத் திட்டம்...

Read More